BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Kadın, erkek ve akıl

Kadın, erkek ve akıl
Sual: Kadının erkekten daha akıllı olduğunu, bu bakımdan,
kadına daha çok hak verilmesi gerektiğini söyleyenler var. Her
kadın, her erkekten akıllı olur mu?
CEVAP
Önce, aklın ne olduğunu bilmek gerekir. Cenab-ı Hak, aklı,
hakkı bâtıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt etmek için
yaratmıştır. Hangi şeyin hak, hangi şeyin bâtıl, hangi şeyin iyi,
hangisinin kötü olduğu da ancak, bütün mahlûkatı yoktan var eden
Allahü teâlânın bildirmesiyle anlaşılır. İnsanların iyi veya kötü
demesiyle, bir şey iyi veya kötü olmaz. Çünkü birisine göre iyi olan
bir şey, diğerine göre kötüdür. Mesela evlilikte nikah, müslümanlara
göre, lüzumlu ve iyi bir şey iken, bazı dinsizlere göre saçmadır! Bu
bakımdan dinimiz akıllıyı nasıl tarif ediyorsa ona göre karar vermek
gerekir. Akıl hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Akıllı şudur ki, Allah’a ve Peygambere inanır ve ibadetlerini
yapar.) [İbni Muhber]
(En akıllı, Allahü teâlâdan en çok korkan, Onun emir ve
yasaklarına en güzel uyandır.) [İbni Muhber]
(Akıllı, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel
edendir.) [Tirmizi]
(İnsanlar, tarağın dişleri gibi eşittir. Üstünlükleri, ibadet
farkından ileri gelir.) [İbni Lal]
(İnsanların yaptıkları hayırların mükafatı, akılları nispetinde
verilir.) [Ebuşşeyh]
(Kişi, ilmi ve aklı sayesinde kurtulur.) [Deylemi]
(Her şeyin bir direği vardır. Müminin direği ise akıldır. Kişi
aklı nispetinde ibadet eder.) [İ. Gazali]
(Allah indinde en kıymetliniz, akılca en üstün olanınızdır.) [İ.
Gazali]
Akılca en üstün olan kimse de, dinin emir ve yasaklarına riayet
edendir. Kişinin ibadeti de aklı nispetinde olduğu, itikadı ve ameli en
düzgün olan, diğerine göre daha akıllı demektir. Erkeklerden ve
kadınlardan Cennetlik olanlar olduğu gibi, Cehennemlik olanlar da
vardır. O halde, kadının erkekten veya erkeğin kadından daha akıllı
olduğu söylenemez.
Şunu da açıklayalım ki, akıl ile zekâ ayrıdır. Birbirine
karıştırılmamalıdır. Bir gayrı müslim, bir müslümandan daha zeki
olabilir; fakat akıllı olamaz.
Allahü teâlâ, kadınla erkeğin vücut yapılarını farklı şekilde
yaratmıştır. Bir tankla taksinin mukayesesi yapılamaz. İkisinin
vazifesi ayrıdır. Herkes vazifesini bilir, ona göre hareket ederse,
düzensizlikler önlenmiş olur. Kadınla erkek arasında fark olduğu
gibi, erkekle erkek, kadınla kadın arasında da fark vardır. Herkes
aynı kabiliyette değildir. İnsanlar robot gibi yaratılmamıştır.
Kadın-erkek eşitliği ileri sürülerek, kadınların yapamayacağı
işleri onlara vermek, mesela maden ocaklarında çalıştırmak kadın
haklarına bir saygı değildir. Kadını, asker yapmamak da ona hakaret
değildir. Kadına, bünye, akıl, zekâ, his ve kabiliyetine uygun işler
vermelidir.
Bugün kadın haklarını savunur görünenler, samimi değildirler.
Samimi olsalardı, önce kadını sömürü vasıtası yapan, ticari malların
tanıtımında kullanan zihniyete karşı çıkarlardı. Halbuki kadının bu
yolla, şeref ve haysiyeti düşürülmekte, basit bir mal haline
getirilmektedir. Bu üzücü duruma karşı çıkmayanların, kadın hakları
konusunda samimi olmadıkları açıktır.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160508 ziyaretçi (499665 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=