BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Büyük devlet olmanın sırrı

Büyük devlet olmanın sırrı
Sual: Osmanlıların her sahada ilerlemelerinin ve bu kadar
başarılı olmalarına rağmen yıkılmalarının sebebi nedir?
CEVAP
Yirminci asrın tanınmış psikologlarından Amerikalı Terman
diyor ki:
Osmanlı orduları Avrupa’da ilerliyor, Viyana elden gidiyordu.
Viyana gidince, bütün Avrupa’nın müslümanların eline geçmesi çok
kolay olacaktı. Osmanlılar, Avrupa’ya İslam medeniyetini getiriyor,
ilim, fen, ahlak, nurları, Hıristiyanlığın kararttığı, uyuşturduğu
yerlere, zindelik, insanlık, huzur, saadet saçıyordu. Asırlarca,
diktatörlerin, kapitalistlerin, papazların zulümleri altında inleyenler,
İslam ilimleri ile, İslam ahlakı ile, insan haklarına kavuşuyordu.
Avrupa diktatörleri ve öncelikle Hıristiyan kiliseleri, Osmanlı
ordularına karşı son gayretlerini harcıyorlardı. Bir gece,
İstanbul’daki, İngiliz sefiri, Londra’ya tarihi mektubunu yolladım.
Buldum... Buldum!.. Osmanlı ordularının ilerleme sebebini
buldum. Onları durdurmanın yolunu buldum diyor. Şöyle
yazıyordu:
(Osmanlılar ele geçirdikleri her yerde din, ırk farkı
gözetmeksizin, seçtikleri çocukların zekâlarını ölçüyor, ileri zekâlıları
ayırarak, medreselerde okutup, İslam terbiyesi ile yetiştiriyorlar.
Bunlar arasından da seçtiklerine, saraydaki Enderun denilen
yüksek okulda, o zamanın en ileri bilgilerini veriyorlar. İşte, Osmanlı
siyaset adamları, başkumandanları, böyle seçilen, yetiştirilen keskin
zekâlı şahsiyetlerdir. Sokullular, Köprülüler, böyle yetişmiştir.
Osmanlı akınlarını durdurmak, Hıristiyanlığı kurtarmak için biricik
çare, Enderun mekteplerini ve medreseleri dağıtmak, onları içerden
yıkmaktır.)
Bu mektuptan sonra, İngiltere’de, Müstemlekeler nezareti
[Sömürgeler Başkanlığı] kuruldu. Burada yetiştirilen casuslar ve
Hıristiyan misyonerleri ve masonlar, yalan propaganda ve yaldızlı
vaatlerle avladıkları cahilleri Osmanlı devletinin kilit noktalarına
yerleştirmeye ve bu kuklaların eli ile; medreselerden fen, ahlak
derslerini, hatta, yüksek din bilgilerini kaldırmaya, müslümanları
cahil bırakmaya uğraştılar. Bu sinsi kampanyalarında, Tanzimat’tan
sonra tam başarı sağladılar. İslam devleti yıkıldı. İslamiyet’in
dünyaya neşrettiği saadet, huzur nurları söndü.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160044 ziyaretçi (499064 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=