BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Peygamber efendimizin şefaati

Peygamber efendimizin şefaati
Sual: Peygamber efendimizin şefaati nasıl olacak?
CEVAP
Kabirden önce Resulullah efendimiz, üzerinde Cennet elbisesi
ile kalkacak. Burak üzerinde, elinde liva-ül-hamd isimli bayrakla
mahşer yerine gidecek, peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın
altında duracak, hepsi, beklemekten çok sıkılacak, önce
peygamberlerden Hazret-i Âdem, sonra Hazret-i Nuh, sonra Hazret-i
İbrahim, Hazret-i Musa ve Hazret-i İsa’ya gidip, hesaba başlanması
için şefaat etmelerini dileyeceklerdir. Her biri, birer özür bildirerek,
Allahü teâlâdan utandıklarını söyleyecekler, şefaat edemeyecekler,
sonra Resulullah efendimize gelip yalvaracaklardır.
Önce, Onun ümmeti, Sırattan geçip Cennete girecektir. Sonra
bütün peygamberler şefaat edecektir. (Buhari)
Peygamber efendimizin şefaati şöyle olacak:
1- Makam-ı Mahmud şefaati ile, mahşerde beklemek azabından
kurtaracaktır.
2- Çok kimseyi, sorgusuz, sualsiz Cennete sokacaktır.
3- Azap çekmesi gereken müminleri azaptan kurtaracaktır.
4- Günahı çok olan müminleri Cehennemden çıkaracaktır.
5- Sevapla günahı eşit olup, Araf’ta bekleyen kimselerin
Cennete gitmelerine şefaat edecektir.
6- Cennete girmiş olanların derecelerinin yükselmesine şefaat
edecektir.
Şefaat ile hesaptan kurtardığı yetmiş bin kimsenin her birinin
şefaatleri ile de, yetmişer bin kişi sorgusuz, sualsiz Cennete
girecektir.
İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki:
(Peygamberlerin sonuncusu gibi bir şefaatçi olmasaydı, bu
ümmetin günahları kendilerini helak ederdi. Bu ümmetin günahları
çok ise de, Allahü teâlânın af ve mağfireti de sonsuzdur. Allahü
teâlâ, bu ümmete af ve mağfiretini o kadar saçacak ki, geçmiş
ümmetlere böyle merhamet ettiği bilinmiyor. Doksandokuz
rahmetini, sanki bu günahkâr ümmet için ayırmıştır.
Allahü teâlâ, af ve mağfiret etmeyi sever. Günahı çok olan bu
ümmet kadar af ve mağfirete uğrayacak hiçbir şey yoktur. Bunun
için, bu ümmet, ümmetlerin en hayırlısı oldu. Bunların şefaatçileri
olan Peygamberleri, peygamberlerin en üstünü oldu.
İmanlı ölen herkese şefaat
İmanını muhafaza ederek ölen herkes şefaate kavuşacaktır.
Duha suresinin (Elbette Rabbin sana [şefaat hakkı ve pek çok
nimet] verecek, sen de razı olacaksın) mealindeki beşinci âyet-i
kerimenin tefsirinde Resulullah efendimiz (Ümmetimden bir kişi
Cehennemde kalsa razı olmam) buyurdu. Şefaate kavuşabilmek
için de imanlı ölmek şarttır. İmanlı ölenler de ebedi kurtuluşa
kavuşmuş demektir.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kıyamette şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal
zerresi kadar iman olanları Cennete koy diyeceğim. Bunlar
Cennete girecekler. Sonra, kalbinde az bir şey olanlara,
Cennete girin diyeceğim.) [Buhari]
(Ahirette ilk şefaat eden ve şefaati kabul olan ben
olacağım.) [İbni Mace]
(Ümmetimden, şirk üzere ölmeyen herkese Allah’ın izni ile
şefaat edeceğim.) [Buhari, Müslim]
(Kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim.) [Müslim]
(Her peygamberin, müstecab [kabul olan] bir duası vardır.
Ben duamı, ümmetime şefaat etmek için ahirete sakladım.)
[Buhari]
(Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şeyden
biri şefaattir. Şirk üzere ölmeyen [imanla ölen] herkese şefaat
edeceğim.) [Bezzar]
(Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim.)
[İmam-ı Ahmed, Nesai]
Peygamber efendimiz, günahkârlara şefaat edeceğini bildirince,
Hazret-i Ebüdderda, (İmanı olan hırsız ve zâniler de şefaate
kavuşacak mı) diye sual etti, (Evet, onlara da şefaat edeceğim)
buyurdu. (Hatib)
(Günahı çok olanlara şefaat edeceğim.) [Hatib]
(Nefslerine aldananlara şefaat edeceğim.) [Deylemi]
(Kıyamette, kum sayısından daha çok kimseye şefaat
ederim.) [Taberani]
(Kıyamette “Ya Rabbi, zerre kadar imanı olanı Cennete
koy!” diyeceğim. Hepsi şefaatimle Cennete girecek.) [Buhari]
(Şefaatime inanmayan kimse, ona kavuşamaz.) [Şir’a]
(Şefaatime en layık olan, bana en çok salevat okuyandır.)
[Tirmizi]
(Ümmetimden geri kalan olur korkusu ile Cennete girdiğim
halde tahtıma oturmam. Allahü teâlâya, "Ya Rabbi ümmetim
ümmetim" derim. Rabbim "Ümmetine ne yapmamı istiyorsun?"
buyurur. Ben de "Ya Rabbi onların hesaplarını çabuk gör,
sıkıntıdan kurtulsunlar" derim. Cehennemliklerin listesi bana
verilir. Onlara şefaat ederim. Hatta Cehennem hazini Malik
"Ümmetinden cezalanacak kimse bırakmadın" der.) [Beyheki,
Taberani]
(Rabbin sana [ahirette çeşitli nimetler, şefaat izni] verecek,
sen de hoşnut, razı olacaksın) mealindeki Duha suresi beşinci
âyet-i kerimesi inince, Resulullah efendimizin, (Ümmetimden bir
kişi Cehennemde kalsa razı oldum demem) diye söylediği
tefsirlerde bildirilmiştir. (Tibyan)

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160507 ziyaretçi (499625 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=