BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

ALLAH'IN İSİM VE ANLAMLARI

 1. Allah : Tek olan "O" İlah. El-İlah'dan türemiştir.
 2. Rahman: Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (dünyada).
 3. Rahim: Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (ahirette).
 4. Melik: Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
 5. Kuddüs: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh, arı olan.
 6. Selam: Her çeşit afet ve kaderlerden emin olan.
 7. Mümin: Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vaadinde sadık.
 8. Müheymin: Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
 9. Aziz: İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
 10. Cebbar: Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.
 11. Mütekebbir: Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
 12. Halık: Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan.
 13. Bari: Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
 14. Musavvir: Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
 15. Gaffar: Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
 16. Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
 17. Vehhab: Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
 18. Rezzak: Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
 19. Fettah: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
 20. Alim: Farkında olan. Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
 21. Kabız: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
 22. Basit: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
 23. Hafıd: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
 24. Rafi: Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
 25. Muiz: İzzet veren. Aziz kılan.
 26. Müzil: Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
 27. Semi: Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
 28. Basir: Her şeyi gören.
 29. Hakem: Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
 30. Adl: Son derece adaletli olan.
 31. Latif: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
 32. Habir: Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
 33. Halim: Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
 34. Azim: Pek azametli olan, yüce.
 35. Gafur: Çok bağışlayan, mağfireti çok.
 36. Şekur: Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
 37. Aliyy: Çok yüce.
 38. Kebir: Pek büyük.
 39. Hafız: Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afet ve beladan koruyan.
 40. Mukit: Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
 41. Hasib: Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
 42. Celil: Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
 43. Kerim: Çok ikram edici, kerimi olan.
 44. Rakib: Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
 45. Mucib: Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden, icabet eden.
 46. Vasi: Lütfu bol olan.
 47. Hakim: Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
 48. Vedud: İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
 49. Mecid: Şanı, şerefi çok üstün olan.
 50. Bais: Temel atan. Sebep olan. Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
 51. Şehid: Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
 52. Hakk: Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
 53. Vekil: Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
 54. Kavi: Pek kuvvetli.
 55. Metin: Pek güçlü.
 56. Veli: Seçkin kullarının dostu.
 57. Hamid: Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
 58. Muhsin: İhsan eden. Namütenahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
 59. Mübdi: Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
 60. Muid: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
 61. Muhyi: Var eden. İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
 62. Mumit: Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren.
 63. Hayy: Var. Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
 64. Kayyum: Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
 65. Vacid: İstediğini, istediği vakit bulan.
 66. Vahid: Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, efailinde ortağı ve benzeri olmayan.
 67. Samed: Her şey O'na muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
 68. Kadir: İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
 69. Muktedir: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
 70. Mukaddim: İstediğini öne getiren, öne alan.
 71. Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
 72. Evvel: Her şeyden önce var olan.
 73. Ahir: Her şey yok olduktan sonra kalan.
 74. Zahir: Varlığı sayısız delillerle açık olan.
 75. Batın: Akılların idrak edemeyeceği yüce azabı gizli olan.
 76. Vali: Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
 77. Muteali: Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her halden pek yüce olan.
 78. Berr: Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
 79. Tevvab: Tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
 80. Müntakim: Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
 81. Afüv: Affeden, magfiret eden.
 82. Rauf: Merhamet edici, pek şefkatli.
 83. Malikül Mülk: Mülkün ebedi ezeli sahibi.
 84. Zülcelal-i Vel-İkram: Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
 85. Muksit: Hükmünde ve efalinde adaletli olan.
 86. Cami: İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
 87. Gani: Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.
 88. Muğni: Dilediğine zenginlik veren, ihtiyaçlarını gideren, müstağni kılan.
 89. Macid: Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
 90. Mani: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
 91. Nur: Işık. Alemleri nurlandıran, dilediğini nur eden, nur olan.
 92. Hadi: Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
 93. Bedi: Örneksiz, misalsiz, acayip ve hayret verici alemler yaratan.
 94. Baki: Varlığının zamansal sonu bulunmayan, ebedi olan.
 95. Varis: Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
 96. Reşid: Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
 97. Sabur: Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
 98. Dar: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan.
 99. Nafi: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandı
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ahmet, 16.04.2013, 15:40 (UTC):
cok güzel hep böyle kal site yöneticisiBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160507 ziyaretçi (499626 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=