BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

Ahmaklık nedir

Ahmaklık nedir
Sual: Akıllı kime denir yazılarınızdan öğrendik. Peki ahmak
kime denir? Ahmaklığın çaresi var mıdır?
CEVAP
Aklı hiç olmayana deli denir. Aklı olup da aklını kullanmayana
veya kullanamayana ahmak denir. Ahmak, aklı az, görüşü kısa,
basiretsiz, kötü huylu kimsedir. Kârını ve zararını iyi düşünemez.
Hikmet, iyiyi kötüden, hakkı bâtıldan ayıran kuvvettir. Hikmetin
lüzumundan az olmasına ahmaklık denir. Ahmak, hayrı, şerri
birbirinden tam ayıramaz.
Âlimler buyuruyor ki:
Ahmakla arkadaşlıktan sakın. Çünkü, sana iyilik edeyim derken,
zararı dokunur. (Hazret-i Ömer)
Dişi ile tırnak uçlarını ısırmak ahmaklık alametidir. (Hazret-i Ali)
Ahmaklar arasında bulunan horlanır, âlimler arasında bulunan
hürmet görür. (İmam-ı Cafer-i Sadık)
Dünyayı ele geçirmek için Ahireti [dinini] vermek ahmaklıktır.
Yaratıkların en ahmağı nefstir. Çünkü her isteği kendi aleyhinedir.
(İmam-ı Rabbani)
Kaza borcu varken, nafile kılmak ahmaklıktır. (Hazret-i Ebu
Bekir, Seyyid Abdülkadir-i Geylani)
Ahmaklığın alameti, kendi aybını bırakıp, başkasının aybıyla
uğraşmaktır. (Sırri-yi Sekati)
Ve ma cevab-ül ahmak-ı illes sükut=Ahmağa verilecek en güzel
cevap ancak sükuttur. (İbni Hibbân)
Nefsin arzuları peşinde koşan ahmaktır. (Muhammed Masum
Faruki)
Hatasında ısrar eden ahmaktır. (Seyyid Abdülhakim Arvasi)
Hikmet ehli de buyuruyor ki:
Aklı olan karı koca, birbirini üzmez. Hayat arkadaşını üzmek,
incitmek, ahmaklık alametidir.
Akıllı ile istişare galibiyet, ahmakla istişare mağlubiyettir.
Ahmağın kalbi ağzında, akıllının dili kalbindedir. Yani ahmak sır
saklayamaz, akıllı sırrı ifşa etmez.
Ahmağın üç alameti vardır: Farzlarda tembellik, abesle iştigal ve
yaratıklara eziyet etmek.
Günah işlemeye devam eden kimse unutkan olur, ahmaklaşır,
aklı da azalır.
Aklımız sınırlıdır. Aklın eremediği şeyleri akıl ile anlamaya
kalkışmak ahmaklık olur.
Ahmağa nasihat kâr etmez. Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(Akıllı, nefsine uymaz, ibadetlerini yapar, ahmak olan da
nefsine uyar, günah işler, sonra da Allah affeder diye ümit
eder.) [Tirmizi]
(Akıllı, Allah’a ve Peygamberine inanıp ibadetini yapan
kimsedir.) [İbni Muhber]
(Günah işleyenin bir aklı gider, bir daha geri dönmez.) [İ.
Gazali]
(Ahmak, ahmaklığından fâsıkın günahından daha büyük
sıkıntıya düşer.) [Hakim]
(Ahmak olanla ilgini kes.) [Beyheki]
(Akşam üstü uyumak ahmaklıktır.) [İ. Maverdi]
(Sofradan düşen kırıntıyı yiyen fakirlik görmez, çocukları da
ahmak olmaz.) [İ. Neccâr]
(Mümin sert değildir. Yumuşaklığından dolayı ahmak
zannedilir.) [Deylemi]
(Ahmaklığın en kötüsü, Müslümanlığı bırakıp, başka dine
meyletmektir.) [Deylemi]
Müslümanlığı bırakmak, yani dinsiz olmak ahmaklığın en
kötüsüdür. Kim Müslümanlığı bırakırsa mürted olur, hangi dine
girerse girsin fark etmez. Bu bakımdan ateist, en ahmak kimsedir.
Bir arpa tanesini, bir karıncayı yaratmaktan aciz olanın, kâinatın
tesadüfen meydana geldiğini, bir yaratıcının bulunmadığını
sanmasından daha büyük ahmaklık olur mu? Kur’an-ı kerimde
mealen buyuruluyor ki:
(Kâfirlere “Müslümanların inandığı gibi siz de inanın”
denilince, “Biz o sefihler, o ahmaklar gibi iman eder miyiz hiç?”
derler; halbuki asıl ahmak kendileridir.) [Bekara 13]
Ahmaklığın çaresi var mıdır?
Önce İslam âlimlerinin ahmaklık hakkındaki sözlerinden
bazılarını bildirelim:
İnsanların en ahmağı zekâsına en çok güvenendir. İnsanların
en akıllısı da, suçu kendinde arayan ve bilmediklerini âlimlere soran
kimsedir.
Salih amel işlemeden yani Cehennem tohumu ekip, Cennet
beklemek ahmaklıktır.
Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse, yalnız
düşünmekle, Allah’ın var olduğunu anlar, bir yaratıcının varlığına
inanır. Eseri görerek müessirin, yani eseri yapanın varlığını
anlamamak, ahmaklık olur.
İyiye ihanet edince, kötüye iyilik edince, akıllıyı sıkıntıya
sokunca, ahmağa acıyınca, şerlerinden sakın!
Soyu ile övünmek ve kibirlenmek, cahillik ve ahmaklıktır. Kabil,
Âdem aleyhisselamın, Kenan ise, Nuh aleyhisselamın oğlu idi, fakat
kâfir idiler. Babalarının Peygamber olması, bunları küfürden
kurtarmadı. İnsanın övündüğü soyu, bir avuç toprak oldu. Toprak ile
övünmek akla uygun olur mu? Onların salih olmaları ile övünmek
yerine, onlar gibi salih olmaya, onların yolunda bulunmaya
çalışmalıdır.
Kadınların çoğu, güzellikleri ile kibirlenirler. Halbuki güzellik,
insanda kalıcı değildir, çabuk gider. İnsana mülk olmaz. Âriyet,
emanet olan şeyle kibirlenmek, ahmaklıktır.
Nefsine de ki: Ey nefsim, akıllı olduğunu iddia ediyor ve sana
ahmak diyenlere kızıyorsun. Halbuki, senden daha ahmak kim var
ki, ömrünü boş şeylerle, gülüp eğlenmekle geçiriyorsun. Senin halin,
şu katile benzer ki, polislerin, kendisini aradıklarını ve yakalayınca,
cezalanacağını bildiği halde, tedbirsiz dolaşıyor. Bu ahmaklık değil
mi?
Üstünde akrep olan bir kimse, o akrebi üstünden atmaya, onu
öldürmeye çalışmayıp da, başkasının yüzüne konan sinekleri
kovalamaya çalışması ahmaklıktır.
Bir ahmaklık hikayesi şöyledir:
Ormanda bir ayının ayağı, kütük arasına sıkışmış,
kurtaramıyormuş. Birisi bunu görüp, ayının ayağını kütüğün
arasından çıkarmış. Ayı da kendisine iyilik eden bu adama,
ormandaki arıların yaptığı petekleri alıp getirmiş. Adam balı yiyince
orada uyumaya başlamış. Fakat sinekler, adamın yüzüne konarak
rahatsız ediyormuş. Ayı ise, adam rahat uyusun diye sinekleri
kovuyormuş. Bakmış kovmakla gitmiyor, sinekleri öldüreyim bari
diye, kocaman bir taş alıp, adamın yüzüne konan sineklere vurmuş.
Sonucu tahmin ediyoruz. Ayı ahmak olduğu için, sinekleri öldürmek
için vurduğu taşın adama zarar vereceğini düşünememiş. Ahmak
olmamak lazım.
Kendisini ebedi tehlikeye atan akıllı olamaz, ahmaktır. Kur’an-ı
kerimde mealen, (Düşünmüyor musunuz) ikazı çok geçer. Hadis-i
şerifte, (Aklı olmayanın dini de yoktur) buyuruldu. (Tirmizi)
Ahmaklığın tek kelime ile tarifi, akılsızlıktır. Akılsızlık ise
doğuştandır. Kaza kader konusudur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Her şey Allahü teâlânın takdiri iledir. Akıl ve ahmaklık bile.)
[Buhari]
Hazret-i İsa, (Körleri iyileştirmek, ölüleri diriltmek zor gelmedi.
Ama ahmağa, doğru sözü anlatamadım) buyurdu. Ahmaklıkta
cahillik de vardır. Cahilliğin ilacı ise ilimdir. Ahmak, hak ile bâtılı
ayıramaz ve daha başka zararlar yapar. O halde hak ile bâtılı ayıran
ve faydalı şeyleri bildiren Ehl-i sünnet âlimlerine tâbi olan
ahmaklığın zararından kurtulur. Ahmaklar, bir adada mahzur kalmış
insanlara benzer. Bunlar kendi imkanları ile sahile çıkamaz.
Tecrübeli bir kaptanın gemisine binerlerse sahile kavuşurlar.
Binmeyen sahile çıkamaz. Onun için âlimlere uyan kurtulur. Hadis-i
şerifte de, (Âlimler rehberdir, âlimlere uyun) buyuruldu.
Ahmaktan uzak durmak
Sual: Bir arkadaşım var, iyilik olarak yaptığı şeylerin bana zararı
dokunuyor. İyi niyetle yaptığı için, bana ahmak gibi geliyor. Ondan
uzak durmam gerekir mi?
CEVAP
Verdiği zararlarının nasıl bir şey olduğunu bilmeden bir şey
söylenmez. Belki zarar değil de siz zarar sanmış da olabilirsiniz.
Ahmaklık, kârını zararını bilmemek, iyiyi kötüyü ayıramamak,
körü körüne bir şeye saplanıp gitmektir. İyilik yapıyorum sanarak
kötülük eder, fitneye sebep olur. Susulacak yerde konuşur. Çeşitli
zararlara sebep olur. Atalarımız, (Ürümesini bilmeyen it, sürüye
kurt getirir) demişlerdir.
Bir ayı, kendisine faydası dokunan kişiye iyilik etmek ister. O
kişi uyurken, yüzüne konan sinekler rahatsız etmesin diye, onlara
taşla vurur. Tabii, o kişinin yüzü de parçalanır. Bunun için, (Akıllı
düşman, ahmak dosttan iyidir) demişlerdir. Böyle dostlardan, iyilik
yerine zarar gelir. Onlardan uzak durmalıdır. Bir hadis-i şerif meali
şöyledir:
(Ahmakla ilgini kes.) [Beyheki]
Ahmak insanı iknaya çalışmak da boşunadır. Ona ne söylense
faydasızdır. Fayda yerine zararı olur. Tartışmaya hiç gelmez. Bir
hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Ahmağa cevap verilmez.) [İslam Ahlakı]
Hadis imamlarından İbni Hibban hazretleri de, (Ahmağa
verilecek en güzel cevap susmaktır) buyurmuştur. Tartışmak
sadece ahmakla değil, herkesle de zararlıdır. (Tartışma, dostların
dostluğunu azaltır, düşmanın düşmanlığını artırır) demişlerdir.
Ahmakla görüşmek
Sual: (Ahmaklardan uzak durmak gerekir) deniyor. Ahmaklık,
bir kimsenin elinde midir? Bir de, herkes ondan uzak durursa,
yalnızlığa itilmiş olmaz mı?
CEVAP
Uzak durun demek, hiç görüşmeyin, yalnız bırakın, tamamen
irtibatı kesin demek değildir. Ahmak olan kimse, iyilik ettiğini
sanarak kötülük eder, fitneye sebep olur. Susulacak yerde konuşur.
Çeşitli zararlara sebep olur. Bundan dolayı, (Fazla samimi
olmamalı, ona sır vermemeli ve onunla konuşurken çok dikkatli
olmalı) denmek isteniyor.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160044 ziyaretçi (499068 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=