BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

İlk insanlar vahşi miydi?

İlk insanlar vahşi miydi?
Sual: İlk insanlar işaretle mi anlaşıyorlardı? Taş-tunç devrinin
aslı var mıdır?
CEVAP
Taş devri, tunç devrinin aslı yoktur. İnsanların maymundan
gelmesi, uzay insanları, Ufo yalanları gibi bu da hayal mahsulüdür.
Bir karıncayı, bir hücreyi bile yaratmaktan aciz olan dinsizler, bütün
kâinatı yoktan yaratan Allahü teâlâyı inkâr maksadıyla böyle şeyler
uyduruyorlar. Her şeye gücü yeten Cenab-ı Hak, ilk insan ve ilk
Peygamber olan Hazret-i Âdem'e her ilmi öğretti. Kur'an-ı kerimde
mealen buyuruluyor ki:
(Âdem'e bütün isimleri öğretti.) [Bekara 31]
Bu husustaki hadis-i şeriflerden ikisi de şöyle:
(Âdem, Cennetten dünyaya inince, Hak teâlâ, ona her
sanatı, her ilmi öğretti.) [Taberani]
(Allahü teâlâ, Hazret-i Âdem’e bin çeşit sanat öğretip
buyurdu ki: Evlat ve zürriyetin, bir sanatla rızkını talep etsin!
Dini geçim vasıtası yapmasın!) [Hakim]
İlk insanların işaretle anlaştıkları da yalandır. Hıristiyan ve
yahudiler de, Hazret-i Âdem’in Cennette meleklerle konuştuğunu
kabul ederler. Hadis-i şerifte, (Âdem, Allahü teâlâ ile konuşan bir
Peygamberdir) buyuruldu. (Beyheki)
Hazret-i Âdem’in çocukları, kafilelerle başka başka ülkelere
gittiler. Ayrı dil ile konuştular. Böylece babalarının bildiği dilleri
unuttular. (Mirat-i Kâinat)
Hazret-i Âdem’in çocukları
Hazret-i Âdem’in çocukları da, ilimsiz, fensiz, görgüsüz değildi.
Hazret-i Âdem ve ona iman eden torunları şehirlerde yaşarlardı.
Okumak, yazmak bilirlerdi. Demircilik, iplik yapmak, kumaş
dokumak, çiftçilik gibi sanatları vardı. Yazı, ilk insan Hazret-i Âdemle
birlikte dünyaya yayılmıştır. Bugün, Asya, Afrika çöllerinde ve
Amerika ormanlarında vahşiler yaşadığı gibi, Hazret-i Âdem’den
sonra da bilgisiz, basit yaşayanlar vardı. Fakat, bundan dolayı ne
bugünkü, ne de ilk çağdakilerin hepsi için, vahşi denilemez. Allahü
teâlânın, Hazret-i Âdem'e gönderdiği kitaplarda, iman edilecek
hususlar, çeşitli dillerde lügatler, namaz, oruç, gusül, birçok sanatlar,
tıb, ilaçlar, aritmetik, geometri gibi şeyler bildirilmişti. Altın para
basılmıştı.
Hazret-i Âdem’den sonra medeniyette gerileyen kavimler
olmuştur. Buna rağmen Hazret-i Nuh zamanında da maden ocakları
işletilip, çeşitli aletler, makineler yapılmıştı. Hazret-i Nuh’un
gemisinin, kazanı kaynayarak hareket ettiği, yani buharlı gemi
olduğu Kur'an-ı kerimde bildiriliyor. (Hud 40)
Kazılarda medeniyetlere rastlanması, eski insanların vahşi
olmadıklarını göstermektedir. Kazılarda ilkel toplumlara da
rastlanması, medeniyetlerin, zirveye çıktığını, sonra çeşitli
sebeplerle yıkıldığını göstermektedir. Her medeniyet yok olunca,
yenisini kurmak için sıfırdan başlamak gerekir.
Medeniyet grafiği inip çıkmıştır. Medeniyetlerin zirvedeki
durumlarını görüp, eski insanların hepsine medeni demek nasıl
mümkün değilse, medeniyetler yıkılınca yeni kurulan medeniyet
seviyesi çok düşük olanlara da bakıp hepsi vahşi idi denilemez.
Putlara tapınılan bir toplum bulununca, ilk insanların çok tanrıya
taptığı da söylenemez. Yani ilk insanlar çok tanrıya tapardı, sonra
tek tanrıya taptılar görüşü çok yanlıştır. İlk insan ve aynı zamanda
ilk peygamber olan Âdem aleyhisselam, Allahü teâlâya ibadet
ederdi. Asırlar sonra puta tapanlar çıkmıştır. Şimdi bile yeryüzünde
çeşitli dinler mevcuttur. Ateşe, ineğe tapanlar vardır. Herhangi bir
sebeple bugünkü medeniyet yıkılsa, Hindistan’da bir kazı yapılsa,
bütün dünya ineğe tapıyordu mu denir?
Bu vesikalar gösteriyor ki, ilk insanlar vahşi değildi. Taş, tunç
devri gibi devirlerin yalan olduğu pek açıktır, ilimle alakası yoktur.
Evrimcilerin ve devrimcilerin uydurmasıdır. Onlar, kendi
nazariyelerine bilim derler. Evrim tenkit edilse, siz bilime karşı
çıkıyorsunuz diye Müslümanları kötülemeye çalışırlar. Dinimiz
kesinlikle ilme karşı değildir. Zaten din ayrı ilim ayrı değildir. Fen ilmi
İslami ilimlerin bir koludur. Din, ilme aykırı demek, evrimci ve
devrimcilerin bir iftirasıdır.
Dillerin meydana çıkışı
Dinsizler, hiçbir vesikaya dayanmadan, sırf dinleri inkâr için, ilk
insanın konuşma bilmediğini, işaretle anlaştığını söylüyorlar ise de
hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Âdem aleyhisselam, Allahü teâlâ ile konuşan bir
peygamberdir.) [Hakim]
Allahü teâlâ, Âdem aleyhisselama, şu anda dünyada mevcut
bütün dilleri öğretti. Âdem aleyhisselam da, Arapça, Süryanice,
İbranice ve diğer bütün dillerde kitaplar yazıp her dil ile
konuşmuştur. Bu husustaki delillerden biri Bekara suresinin, (Allahü
teâlâ, Âdem'e bütün isimleri öğretti) mealindeki âyet-i kerimesidir.
Hazret-i Âdem, Hak teâlâdan öğrendiği için, varlıkların adlarını,
bütün dil ve lügatları biliyordu. Çocukları bütün dilleri konuşuyordu.
Hazret-i Âdem vefat edince, çocukları kafileler halinde başka başka
ülkelere gittiler. Her kafile, ayrı bir dil ile konuşuyordu. Böylece
çocukları babalarının konuştuğu diğer dilleri unutmuşlardı. O anda
konuştukları dil ile kaldılar. (Mirat-ı Kâinat)

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160044 ziyaretçi (499084 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=