BAŞLIK

Haberiniz olsun ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. O, kullarının ne yaptıklarını ve ne düşündüklerini bilir. O'nun huzuruna çıkarıldıkları gün herkese yaptıklarını haber verecektir. Allah her şeyi bilir. (NÛR - 64)

Resimler

Dost Siteler

Başlık

Allah O'dur ki, gökleri direksiz yükseltti, onu görüyorsunuz, sonra arş üzerine istiva etti, güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar gider. Bütün işleri O yönetiyor. Âyetleri O açıklıyor ki, Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. (RA'D/2) O, gökten yere, (yukarıdan aşağıya) işleri düzenler, sonra da o işler, sizin saydıklarınızdan bin yıl kadar olan bir günde O'na yükselir. (SECDE/5)

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ TEFSİR ORUÇ ABDEST

İSLAMİ BİLGİLER NAMAZ İLMİHAL BİLGİLERİ MEZHEP CANLI TV MÜBAREK GÜN VE GECELER HADİS NAMAZ KURAN-I KERİM DİNLEPEYGAMBERLER HAYATI NAZAR BESMELENİN FAZİLETİ CİNLER NASİH

En iyi ve en kötü insanlar

En iyi ve en kötü insanlar
Sual: Din adamlarının yanlışlarını açıklamak doğru mudur?
CEVAP
Peygamberlerin vârisleri olan âlimlere dil uzatan, onları âlim
oldukları için kötüleyen kimsenin imanı gider. Dinimiz ilme ve âlime
büyük önem verir. Bize ilmi bildiren âlimlerdir. Hadis-i şerifte,
(Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) buyuruldu. (Tirmizi)
Ancak, bir de İslam âlimi sanılan ve dinimizi içten yıkmaya
çalışan dinde reformcular vardır. Bunların ihanetlerini söylemek,
kötülemek olmaz. Dinin emrine uymak olur. Kötülerin kötülüğünü
açıklamak, Müslümanları onların zararından korumaya çalışmak
farzdır. Daha doğrusu bütün insanları bunların zararından korumaya
çalışmalıdır. Çünkü, İslamiyet’i doğru duymak, doğru öğrenmek
insanların hakkıdır. İslamiyet’i yanlış anlatan, nakledildiği gibi değil,
çürük aklına, bozuk ilmine, iğrenç nefsine göre anlatan kötü din
adamları, insanların en kötüsüdür. Kur'an-ı kerimde, Cuma suresi
5.âyetinde, kötü din adamları, kitap yüklü merkebe, Araf suresi
176. âyetinde ise, dilini sarkıtıp soluyan köpeğe benzetilmiştir.
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Bid'atler yayıldığı, sonra gelenler, öncekilere lanet ettiği
zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Doğruyu bilip de
gücü yettiği halde, doğruyu bildirmeyen kimse, Allahü teâlânın
Muhammed aleyhisselama indirdiği Kur'an-ı kerimi gizlemiş
olur.) [İbni Asakir]
Bunların ilme ihanetlerini açıklamak, kötülemek olmaz. Böyle
kötü din adamları, din, iman hırsızlarıdır, Allah’a giden yolu kesen,
Rabbine kavuşmak isteyen insanın önünü kesen eşkıyalardır.
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Âlimlerin kötüsü, insanların en kötüsüdür.) [Bezzar]
Vaaz etmek ve dini yazı yazmak, kitap, dergi çıkarmak, ancak
Allah rızası için olunca, mevki, mal ve şöhret kazanmak için
olmayınca faydalı olur. Bid’at ehli, dini dünyaya alet eder, dine çok
zarar verirler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Hak teâlâ, Âdem aleyhisselama bin çeşit sanat öğretip
buyurdu ki: Çocukların ve neslin, bu sanatlardan biri ile rızkını
talep etsin! Sakın ola ki dini geçim vasıtası yapmasın! Din ile
dünyayı talep edenlere yazıklar olsun!) [Hakim]
İlmi, mala ve mevkie alet etmek uygun değildir. İlmin bunu
yasakladığını bildiği halde, ilme uymamak büyük vebaldir. Allahü
teâlânın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi, mal, mevki
kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlere, bu ilim zararlı olur.
Halbuki, dünyaya düşkün olmak, Allahü teâlânın hiç sevmediği bir
şeydir. O halde, Allahü teâlânın kıymet verdiği ilmi, Onun sevmediği
yolda harcamak, çok çirkindir. İnsanların en alçağı, din kisvesi
altında dünya menfaati sağlayandır. İlim dini beslemek içindir, yoksa
dünya nimetlerini yutmak için değil.
Kalbinde Allah korkusu yerine dünya sevgisi bulunan,
haramlardan sakınmayan, âlim olduğunu söylerse şaşılır, buna
inananlara daha çok şaşılır. İslam âlimleri buyuruyor ki:
Şu iki kişinin çıkardığı fitneyi, şeytan bile çıkaramaz: Dünyaya
düşkün âlim ve ilimsiz sofu.
Bir insanın etiketi ve çok şey bilmesi ölçü değildir. Doğruyu
bilmesi, buna inanması ve gereğince amel etmesi önemlidir. İblis de
âlim idi. Fakat ilmi ile amel etmedi. Kötü din adamından,
canavardan, yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçmalıdır.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 160507 ziyaretçi (499621 klik) kişi burdaydı!

DUYURU PANOSU

SİTEMİZDE ULAŞMAK İSTEYİPTE ULAŞAMADIĞINIZ KONULARI MESAJLA BİLDİREBİLİRSİNİZ.... İSLAMİ BİLGİLER

Video

TR.GG REKLAM

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=